- Search Concole

Betalingsachterstand op uw schadeverzekering bij DGA Verzekeringen

Het kan gebeuren dat u niet genoeg saldo op uw rekening hebt staan. Dan lukt het ons niet om de premie te incasseren. U kunt ook een keer vergeten je premie over te maken. In beide gevallen heeft u een betalingsachterstand. Wij sturen u dan een betalingsherinnering.

Wat kunt u doen bij een betalingsachterstand?

Wilt u de openstaande premie direct betalen? Dan kunt u dat doen via rekeningnummer: NL67 ABNA 0533935660 t.n.v. DGA Verzekeringen. Vermeld daarbij altijd het factuurnummer!

Kunt u niet meteen betalen? En heeft u nog geen brief ontvangen van ons incassobureau, Ultimoo Incasso ontvangen? Neem dan even contact met ons op. Dat kan op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur op 0118-421437.

Heeft u al een brief van Ultimoo Incasso gekregen?

Dan loopt het contact over de betalingsachterstand via hen. U kunt hen op werkdagen bereiken van 9.00 tot 17.00 uur op 0348-493611. Houdt de brief van Ultimoo Incasso bij de hand en zij helpen u dan verder.

Heeft u zorgen over uw financiën of heeft u schulden?

Al ruim 36.000 mensen met schuldzorgen werden geholpen met gepast advies via geldfit.nl. Doe via geldfit.nl een gratis online test en krijg advies op maat.

Wat gebeurt er als u een betalingsachterstand heeft?

Reageert u niet op onze betalingsherinneringen? Dan loopt de betalingsachterstand op en lopen ook de aanmaningskosten op. Uiteindelijk neemt ons incassobureau, Ultimoo Incasso, het van ons over.

U kunt misschien een betalingsregeling treffen

Lukt het u niet om uw premieachterstand in één keer te betalen? Dan kunt u misschien een betalingsregeling met ons treffen. Samen met u stellen wij een betalingsregeling vast. Wij moeten de premie dan wel kunnen incasseren van uw rekening. Als dat niet lukt, vervalt de regeling.

Als uw motorrijtuig onverzekerd is, bent u strafbaar!

De Dienst voor het Wegverkeer (RDW) onderzoekt regelmatig of alle geregistreerde motorrijtuigen zijn verzekerd. Is uw motorrijtuig niet verzekerd? Dan krijgt u van RDW een boete van honderden euro’s. U bent namelijk wettelijk verplicht uw motorrijtuig te verzekeren.

Wanneer stopt de dekking van uw verzekering?

Als u de premie niet betaalt, stopt de dekking van de verzekering. In de brief staat welke datum voor u van toepassing is. De dekking vervalt dan met terugwerkende kracht. U kunt dus geen claims indienen vanaf het moment dat de premie bij ons binnen had moeten zijn.

U heeft betaald. Wanneer bent u weer verzekerd?

U bent weer verzekerd vanaf de dag nadat wij je achterstallige premie hebben ontvangen. Dit geldt ook voor uw motorrijtuigenverzekering.

Wilt u voortaan via automatische incasso betalen?

Met een automatische incasso verkleint u het risico dat u een premiebetaling mist. Bovendien wordt de premie altijd op tijd geïncasseerd.

Zo stel u een automatische incasso in

Geef dit bij voorkeur per e-mail door. Dat kan via uw tussenpersoon of via DGA Verzekeringen. Stuur een e-mail naar volmacht@dgaverzekeringen.nl. Geef daarin aan dat u voortaan per automatische incasso wilt betalen. Vermeld in de mail uw volledige naam, adresgegevens, rekeningnummer en het polisnummer van uw verzekering.

DGA Financieel Adviseurs

Kranenburgweg 94    
2583 EN Den Haag

Telefoon: 070 - 355 66 48
E-mail: info@dga.nl

K.v.K. nummer: 27165775

DGA Financieel Adviseurs is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer: 12002612.

Onze openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur.

Afspraken buiten kantooruren zijn uiteraard mogelijk.