Klantenservice 070 355 66 48

Enter Title

Disclaimer

 

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

 

Gebruik van deze site 

De uitkomst van eventuele berekeningen is mede gebaseerd op de door u ingevulde gegevens en is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen risico en rekening. 

 

Uw polis is altijd leidend

De informatie op deze site wordt beschikbaar gesteld om u op een overzichtelijk manier inzicht te geven in uw verzekeringspolissen. Hoewel wij bij het samenstellen van de informatie op deze site uiterste zorgvuldigheid in acht nemen en ernaar streven dat de informatie op deze site correct is, kunnen wij niet instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. De gegevens op uw polis en de bijbehorende voorwaarden zijn altijd leidend. Aan de inhoud van deze site kunt u geen rechten ontlenen.

 

Gebruik van informatie

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. 

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid 

Ondanks het feit wij de uiterste zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar worden geacht kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij streven ernaar dat de informatie op deze site correct is. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve informatie op deze website. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van onze site zou kunnen ontstaan. Voor de inhoud van sites die niet door ons worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

 

Virussen 

Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. 

 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

Autoverzekering nodig?

Gratis polis-check

Hoeveel kunt u op uw huidige verzekeringen
besparen? DGA rekent het graag voor u uit.

 

 

Dan weet u zeker dat u niet teveel betaalt.